Anjiomyolipomatozis Patolojisi ve Olgu

resim Yukarıdaki resim Anjiomyolipomatozis yani bening (iyi huylu) böbrek tümörü içeren bir patolojik materyale aittir.   Böbrek Tümörleri: Bening tümör = Anjiyolipom (Anjiyomyolipomatozis + Tubereus sclerosis) Çocuk Malign Tümörü = Wilms Tümörü Erişkin Malign Tümörü = Böbrek Adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1) Ürotelyal Tümör = Pelvis Renalis Tümörü (üretelyal karsinom)   27 Yaşındaki erkek hasta böbrekte

Üretelyal Karsinom Patolojisi

resim Yukarıdaki materyal Üretelyal Karsinoma ait patolojik bir böbrek parçasıdır. Böbrek Tümörleri: Bening tümör = Anjiyolipom (Anjiyomyolipomatozis + Tubereus sclerosis) Çocuk Malign Tümörü = Wilms Tümörü Erişkin Malign Tümörü = Böbrek Adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1) Ürotelyal Tümör = Pelvis Renalis Tümörü (üretelyal karsinom)   65 Yaşındaki kadın hastanın; makroskobik olarak  10X4.5X4 cm boyutundaki sağ nefrektomi materyali

Wilms Tümörü Patoloji Dersi

resim Yukarıdaki resim Wilms tümörüne ait patolojik materyaldir.   2 Yaşındaki kız çocuk batında kitle, sol böbrek üst pol posteriorundan kaynaklı kitle, Wilms Tümörü kuşkusuyla patolojik incelemeye alınıyor. Makroskobik olarak 13X9X6 cm boyutunda, bir kenarında 8X4X3 boyutta, lobüle görünümde böbrek mevcut. Kesit yüzü en büyük çapı 13 cm, solid beyaz renkte, balık eti kıvamında, içerisinde küçük yarıklanmalar

Böbrek Adenokarsinomu Patolojisi

resim Yukarıdaki görsel, böbrek kanser tiplerinden Böbrek Adenokarsinomuna yakalanmış bir böbrek patolojik materyal görüntüsüdür. Böbrek Tümörleri: Bening tümör = Anjiyolipom (Anjiyomyolipomatozis + Tubereus sclerosis) Çocuk Malign Tümörü = Wilms Tümörü Erişkin Malign Tümörü = Böbrek Adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1) Ürotelyal Tümör = Pelvis Renalis Tümörü (üretelyal karsinom)   Klinik Olgu: 57 yaşında erkek hasta, sol renal

Kistik Hastalık Zemininde Gelişen Böbrek Kanseri

resim Yukarıdaki resim Kistik Hastalık Zemininde Gelişen Böbrek Kanserine ait patolojik bir materyaldir. Klinik Olgu 48 yaşındaki erkek hastanın böbreğine ait makroskobik bulgular şu şekildedir: 18X10.5X6 cm boyutlarında sol çıkarılmış böbrek, kesit yüzünde 10X6.5X6 cm boyuttaki böbreğin üst polünde 5.5X5.5X6 cm boyutta solid yumuşak kıvamda sarı-krem renkli tümoral doku izlendi. Tümör çevresi parankim alanları her alanda kistiktir.

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

resim Yukarıdaki resim Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığına ait patolojik materyaldir. Klinik Olgu: Bilateral polikistik böbrek kliniği belirlenen hastanın materyal makroskobik görnümü  27X16X13 cm boyutlarında sol böbrek lobüle ve kistlerden oluşmuş görünümdedir. Kesit yüzeği en büyük 4 cm, en küçüğü 0.2 cm tümüyle kistlerden oluşmuştur. İzlenen kistlerin içleri kan ile dolu, bir kısmı ise seröz ve

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

resim Yukarıdaki resim Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığına ait makroskopik olarak çıkarılmış patolojik böbrek materyalidir. Hastalığın Olgusu: 2 yaşındaki erkek çocuk olgusu, böbrek yetmezliği ve iki taraflı böbrek kitlesi kliniğiyle inceleniyor. 11X9X4.5 cm boyutunda sağ böbrek tespit ediliyor. Kesit yüzünde böbrek parankim yapısının tamamen ortadan kalktığı, yer yer lobülasyon gösterdiği, çapları 0.1 – 0.3 arası değişen parlak

Patolojik İnflamasyon Tipleri

resim SÜPÜRATİF İNFLAMASYON Daha çok hücre dışında yaşayan bakterilere karşı gelişir 1) Doku permeabilitesinde artış 2) Nötrofil ağırlıklı polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu ile karakterlidir. MONONÜKLEER İNFLAMASYON Mononükleer inflamasyon viruslar, hücre içinde yaşayan bakteriler ve hücre içi parazitlerin yaptığı enfeksiyon ve enfestasyonlarda görülür. Lenfositler, plazma hücreleri ve histiyositlerin ağırlıkta olduğu diffüz infiltrasyon şeklindedir GRANÜLOMATOZ İNFLAMASYON Mononükleer inflamasyonun özel

Hücre İncinmesi Hakkında Bilgi

resim (Yukardaki resim böbrek infarktusuna aittir) HÜCRE İNCİNMESİ I.Nekroz tipleri 1.Koagülasyon 2.Likefaksiyon 3.Kazeifikasyon 4.Yağ nekrozu II.Hücre içi madde birikimleri 1.Yağlanma 2.Hemosiderozis III.Adaptasyon bulguları 1.Atrofi 2.Hipertrofi 3.Hiperplazi 4.Metaplazi Koagülasyon nekrozu: Neden: Terminal arterlerle kanlanan solid organlarda damar tıkanması ve dolaşımın kesilmesine bağlı Patogenez: Proteinlerin pıhtılaşması Örnek: Böbrek, dalak infarktusu Makroskopik özellikler: Tepesi tıkanan damarı gösteren üçgen şeklinde soluk

Klinikte Virüs Tanısı Koyma

resim Doğrudan virolojik tanı yöntemleri: Mikroskopi;  Elektron mikroskobu virüsler ışık mikroskobunda görülmezler, ancak elektron mikroskobu ile incelenebilirler.  Örneğin: Rota virüsü gibi.  İnverted mikroskop ile virüslerin doku ve hücrelerde oluşturdukları sitopatik değişiklikler incelenebilir. Misal olarak da SARS etkeni ekildikten sonra Vero hücre dizisi oluşması gösterilebilir. Histolojik incelemeyle: Doku-hücre boyama Sitopatik değişiklikler İnklüzyon cisimleri görülebilir. Tıpkı Beyin dokusunda kuduz virüsünün
 Kameralı Sohbet