Çemberin çevresi nasıl bulunur?

Çemberin çevresi nasıl bulunur?

Çember: Bir yüzey üzerinde alınan bir noktadan eşit uzunlukta çizilen kapalı eğriye çember denir. Çemberin ortasından alınan noktaya merkez nokta denir.( M) ile gösterilir. noktası üzerinden geçen ve çember üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına ise çemberin çapı denir. noktası ile çember üzerinde alınan bir nokta arasında kalan doğru parçasına ise yarıçap denir.Yarıçap ( r ) sembolü ile gösterilir.
Bir çember ; m = merkez
d = çap
 r = yarıçap
Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir ya da düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri bir çember belirtir. Bu sabit noktaya çemberin merkezi eşit uzaklıkların herbirine de yarıçap denır. Analitik geometride çemberin denklemi x-y koordinat sisteminde şu biçimde yazılabilir:
Çemberin hem çevresi hem alanını bulma formülüyle alan bulunur.
 Alıntıdaki Ek 62350
formülüyle çevresi bulunur.


1- Verilen bir çemberin çevre uzunluğunun, çapına bölümü ile Pi sayısı bulunur.Pi sayısı ( 3.14 ) olarak bulunur.Bu sayı sabit bir sayıdır. Pi sayısı = Çemberin çevre uzunluğu olarak yazılır çap ( 2 r )

Örnek: Çember şeklindeki bir havuzun çapı 6 mdir.Çevresinin uzunluğu 19 m. olduğuna göre,bu havuzun pi sayısı kaçtır?
ÇÖZÜM: formül, Pi sayısı = çevre çap(2r)

Çap “6” [Yarı çap 3] r2 = 3×2 = 6 Çap,,

Çevre bölü / çap  19:6 = 3.16

2 – Çap Uzunluğu : Merkez noktadan geçerek,çember üzerindeki iki notayı birleştiren doğru parçasıdır.Çap uzunluğunu bulmak için,

Pi sayısı = çevre ise,
Çap(2 r )= çevre
Pi sayısı olur.

Örnek : Çevre uzunluğu 24 cm olan bir çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm?dir?(Pi sayısı =3 )

ÇÖZÜM : Çap(2r) = çevre
Pi sayısı= 24 : 3 = 8 cm bulunur. Çap = 2x r olduğuna göre 8:2 = 4 cm bulunur.

3- Çevre Uzunluğu:
Çemberin çevresinin uzunluğu; Çap uzunluğunun Pi sayısı ile çarpımına eşittir.

Çevre = Çap x Pi sayısı ise buradan

Çevre = 2 r x Pi olur.Akılda daha iyi kalması için

Çevre = 2 Pi Re

Çevre = 2 x Pix r biçiminde yazarız.
Örnek : Çap uzunluğu 22 cm olan çemberin çevresinin uzunluğu ne kadardır? ( Pi =3 )
Çözüm : Çap = 2 r olduğuna göre
Yarıçap ( r ) = 11 cm olur.
Çevre = 2 x Pi x r

Çevre = 2 x 3x 11
Çevre = 6 x 11
Çevre = 66 cm bulunur

    Makale Yazarı: Duslerkulup

Görüşler

  1. galip

Sizde yorum yazabilirsiniz...