Sağlık Köşesi

Böbrek Adenokarsinomu Patolojisi

resim Yukarıdaki görsel, böbrek kanser tiplerinden Böbrek Adenokarsinomuna yakalanmış bir böbrek patolojik materyal görüntüsüdür. Böbrek Tümörleri: Bening tümör = Anjiyolipom (Anjiyomyolipomatozis + Tubereus sclerosis) Çocuk Malign Tümörü = Wilms Tümörü Erişkin Malign Tümörü = Böbrek Adenokarsinomu (berrak hücreli, derece 1) Ürotelyal Tümör = Pelvis Renalis Tümörü (üretelyal karsinom)   Klinik Olgu: 57 yaşında erkek hasta, sol renal

Kistik Hastalık Zemininde Gelişen Böbrek Kanseri

resim Yukarıdaki resim Kistik Hastalık Zemininde Gelişen Böbrek Kanserine ait patolojik bir materyaldir. Klinik Olgu 48 yaşındaki erkek hastanın böbreğine ait makroskobik bulgular şu şekildedir: 18X10.5X6 cm boyutlarında sol çıkarılmış böbrek, kesit yüzünde 10X6.5X6 cm boyuttaki böbreğin üst polünde 5.5X5.5X6 cm boyutta solid yumuşak kıvamda sarı-krem renkli tümoral doku izlendi. Tümör çevresi parankim alanları her alanda kistiktir.

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

resim Yukarıdaki resim Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığına ait patolojik materyaldir. Klinik Olgu: Bilateral polikistik böbrek kliniği belirlenen hastanın materyal makroskobik görnümü  27X16X13 cm boyutlarında sol böbrek lobüle ve kistlerden oluşmuş görünümdedir. Kesit yüzeği en büyük 4 cm, en küçüğü 0.2 cm tümüyle kistlerden oluşmuştur. İzlenen kistlerin içleri kan ile dolu, bir kısmı ise seröz ve

Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

resim Yukarıdaki resim Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığına ait makroskopik olarak çıkarılmış patolojik böbrek materyalidir. Hastalığın Olgusu: 2 yaşındaki erkek çocuk olgusu, böbrek yetmezliği ve iki taraflı böbrek kitlesi kliniğiyle inceleniyor. 11X9X4.5 cm boyutunda sağ böbrek tespit ediliyor. Kesit yüzünde böbrek parankim yapısının tamamen ortadan kalktığı, yer yer lobülasyon gösterdiği, çapları 0.1 – 0.3 arası değişen parlak

Klinikte Virüs Tanısı Koyma

resim Doğrudan virolojik tanı yöntemleri: Mikroskopi;  Elektron mikroskobu virüsler ışık mikroskobunda görülmezler, ancak elektron mikroskobu ile incelenebilirler.  Örneğin: Rota virüsü gibi.  İnverted mikroskop ile virüslerin doku ve hücrelerde oluşturdukları sitopatik değişiklikler incelenebilir. Misal olarak da SARS etkeni ekildikten sonra Vero hücre dizisi oluşması gösterilebilir. Histolojik incelemeyle: Doku-hücre boyama Sitopatik değişiklikler İnklüzyon cisimleri görülebilir. Tıpkı Beyin dokusunda kuduz virüsünün

Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gelen Örneklerin İncelenmesi

resim   Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen klinik örnekler incelemeye alındığında izlenecek işlem basamakları kısaca şöyle özetlenebilir.  Hastalık örneğinde, etken mikroorganizmanın varlığını araştırmak, enfeksiyon lehine bulguları değerlendirmek için öncelikle direkt mikroskobik inceleme, boyalı mikroskobik inceleme ve ardından kültürleri yapılır. 37 derecelik etüvlerde enkübe edilen kültür plakları üreme varlığı yönünden 24-48 saat sonra değerlendirilir. Üreme olmayan örnekler, normal

Kan Proteinleri Hakkında Her Şey

resim TOTAL PROTEİN: Klinik önemi az, Albumin, Ig gibi major proteinlerden etkilenir. (Ör: Sirozda albumin Düşük + immunglobulinler yüksek ya da normal T. Protein ise normal bulunabilir ). Düşük düzeydeki proteinlerde olan değişimi yansıtmaz ( Ör: seruloplazmin, CRP). T. protein ¯ T. protein ­ ·Dilüsyonel ·Hipoalbuminemi (sentez kusuru, nutrisyonel, malabsorbsyon, protein kaybettiren sendromlar) ·Ig yetmezliği) ·Protein içermeyen sıvı kaybı ·Aşırı

Plazma Proteinleri Ölçümü ve Yöntemleri

resim PROTEİN ÖLÇÜM ENDİKASYONLARI: Sıvı dengesi, beslenme bozuklukları Proteinler ile taşınan bileşiklerde anormal değişiklikler Ödem İmmunkompleks hastalıkları Tekrarlayan enfeksiyonlar Paraproteinemi Karaciğer hastalıkları *Faktör VII, Prealbumin, Kolinesteraz, Albumin karaciğerin sentez kapasitesini ölçmek için kullanılan proteinlerdir. Ölçüm sıklığını belirlemede t1/2 (yarılanma ömrü) çok önemlidir. Plazma Proteinlerinin Yarılanma Ömürleri: ·Prealbumin 1-2 gün ·Albumin 19-20 gün ·Alfa-1 antitripsin 4 gün ·Haptoglobin

Masaj Burada

resim Sağlıklı yaşamın önemli unsurlarından birisi masajdır. Masaj aslında manuel terapinin baştacıdır. Özellikle bebekler ve yetişkinler için cilt ve vücut sağlığı için oldukça faydalıdır. Cilt yapısının güzelliği ve rahatlaması noktasında masajları uzman kişilerce yapılırsa etkili olacaktır. Kasların rahatlaması, zihinsel olarak vucüdün kendisini serbest bırakması için keyif vericidir. Kullanılacak özel kremler, yağlar ilede masaj iyice taçlandırılabilir. Masajın

Mikrodalga Fırını Zararlımı, Kanser Etkisi Yaparmı?

resim Değerli duslerkulup.com okuyucularımız, son zamanların en kullanılan mutfak malzemelerinden mikrodalga fırınlar hakkında görüş ayrılıkları var. Popüleritesi ile beraber zararlımı kanserojen etkisi varmı gibi sorular oldukça fazla. Yiyeceklerin pratik ve hızlı bir şekilde ısıtılmasını sağlar.  Mikrodalgalar telefon, televizyon gibi elektronik cihazlarda kullanılan radyo dalgalarıdır. Mikrodalga fırınlar mikrodalgaları ısı enerjisine dönüştürerek besinleri çok kısa sürede ısıtmamızı ve
 Kameralı Sohbet