Eğitim Dünyası

Endositoz Hakkında Detaylı Bilgi

resim 3 çeşit endositoz vardır. Bunlar Fagositoz, Pinositoz ve reseptör aracılı endositozdur. Hücreler endositoz aracılığıyla makro molekülleri su ve suyun içinde çözünmüş maddeleri sitoplazmalarına alırlar. Endositoz plazma membranı üzerinden endositik vezikül ile erken endozom daha sonrasında geç endozom sonrası lizozimde son bulur.  Endositik vezikül oluşumu 3 aşamadan oluşur: 1-) Plazma membranında çukurlaşma 2-) Endositik vezikülün tomurcuklanması

Spektrofotometre Hakkında Geniş Bilgi

resim Temel Prensipler Kolorimetri, renkli çözeltilerde renk ölçülmesine dayanan bir laboratuvar ölçüm yöntemidir. Bu yönetmle, madde miktarı bilinen bir standart çözeltinin renk şiddeti ile madde miktarı bilinmeyen  çözeltinin renk şiddeti karşılaştırılarak kantitatif analiz yapılır. Analiz edilen örneğe; ışık denetiminin bir kısmının filtreler kullanılarak ayıran ve gönderen aletler fotometre ya da kolorimetre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da

Vücut Boşluklarında Bulunan Organlar

resim İskelet sistemi elemanlarınca (genel tanım olarak kemiklerce) çevrelenmiş bulunan vücut bölümleri, vücut boşlukları olarak tanımlanır. Temel olarak arka (dorsal) ve ön (ventral) olmak üzere iki vücut boşluğu bulunmaktadır. 1.) Dorsal (Arka) Vücut Boşluğu A-) Cavitas Cranii: Kafatası boşluğudur. Encephalon- Cerebrum (Beyin) bulunur. Beyin santral sinir sisteminin genişlemiş, kıvrılmış ve ileri derece gelişmiş ön bölümüdür. Cavitas

Kıkırdak Dokusu Hakkında Detaylı Bilgi

resim   Kıkırdak dokusu; proteoglikan, glikoprotein, Glikozaminoglikan, Hyaluronik asit, kollajen ve elastin olarak isimlendirilen matriks yapılarının yanı sıra elastin lifler ile Tip 1 ve 2 kollajen liflerinden ve ayrıca kondroblast ve kondrosit isimli iki tip hücreden oluşan bir yapıdır. GÖEVLERİ: 1- Bağ dokusunun özelleşmiş şeklidir. Bu nedenle bağ dokusu gibi destekleyici görevi vardır. 2- Mekanik zorlanmalara

Kemik Dokusu Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kemik dokusu;  matriks, lifler ve hücrelerden oluşur. Tip 1 kollajen lifler içeren kemik dokusu ayrıca osteoklast, osteoblast, osteosit ve osteoprogenitör hücre denilen hücresel yapılardan meydana gelmektedir. Matriks kısmı ise organik ve inorganik olmak üzere iki kesime ayrılmaktadır. Organik kısım; glikoprotein, proteoglikan, glikozaminoglikan, hyalıronik asit ve kollajenden oluşurken inorganik kısım ise; %85 kalsiyum fostfat, %10 kalsiyum

Kan ve Kan Ürünlerinin Yapımı

resim Kan hücreler ve plazmadan oluşan özelleşmiş bir bağdoku tipidir.  Bu elemanlar, kan, antikoagulan içeren bir tüp içerisinde toplanıp santrifüj edildiğinde ayrılabilir. Sedimente edilmiş eritrositler (kırmızı kan hücreleri) kan hacminin yaklaşık %45’ini oluşturur.  Eritrosit hacminin bu yüzdesine hematokrit denir.  Eritrosit seviyesinin hemen üzerinde bulunan beyaz-gri renkli örtü (buffy coat) tabakası lökositleri (beyaz kan hücreleri) ve trombositleri

Bağ Dokusu Çeşitleri Hakkında Bilgi

resim 1 ) GEVŞEK (AREOLAR) BAĞ DOKUSU: Bu doku en bol bulunan bağ dokusudur.  Dokunun ana unsuru  şekilsiz temel maddedir. Esnektir ve çok iyi damarlanmıştır. Areolar bağ dokusu şeklinde de  adlandırılan bu dokuda; bol miktarda bulunan temel madde içinde, karakteristik olarak gevşek bir biçimde organize olmuş ve rölatif olarak seyrek bir organizasyonda ve dağınık bir yerleşim

Bağ Dokusu Hücreleri Hakkında Detaylı Bilgi

resim   Bağ dokusu HÜCRELERİ 1) Mezenkim hücreleri 2) Fibroblast hücreleri 3) Makrofajlar 4) Yağ hücreleri 5) Plazma hücreleri 6) Mastositler BAĞDOKUSUNDA BULUNAN KAN HÜCRELERİ 1) Lenfositler 2) Monositler 3) Nötrofil granulositler 4) Eozinofil granulositler BAĞ DOKUSU HÜCRELERİ İndifferansiye (farklılaşmamış) mezenşimal hücrelerden köken alan bağ dokusu hücreleri ve Hematopoetik kök hücrelerden köken alan bağ dokusu hücreleri

Amorf Temel Maddeler Hakkında Bilgi

resim   Amorf yani  şekilsiz temel madde bağ dokusunun lifleri ve hücrelerini bağlama işlevine katılan glikoproteinlerin ve proteoglikanların kompleks bir karışımı olup renksiz saydam ve homojendir . Bağ dokusunun hücre ve lifleri arasındaki boşlukları doldurur ve visközdür. Yüksek oranda su içeriği ve amorf  görünüşü nedeniyle, hem taze hem de tespit edilmiş materyal içinde incelenmesi zordur. Amorf

Kollajen Hakkında Detaylı Bilgi

resim   Kollajen lifleri Kollajen proteininden meydana gelmiştir. Esnek değillerdir. Mekanik basınç ve çekilmelere direnç gösterir. Eğilip bükülebilir. İnsan vücudunda en bol bulunan proteindir.  Kollajeni meydana getiren esas aminoasitler:Glisin  (%33.5), Prolin  (%12), Hidroksiprolin (%10) , Hidroksilizin (yalnız kollajende bulunur). Kollajenler intrasellüer ve ekstrasellüler olarak sentezlenebilirler. Kollajen lifleri bulundukları dokunun türüne göre farklı hücreler tarafından sentezlenirler. Bağ
 Kameralı Sohbet