Kan Grupları Hakkında Detaylı Bilgi

resim Kan Grupları Hakkında Detaylı Bilgi Eritrosit membranının dışına doğru uzanan glikoprotein yapılar bireyler arasında farklılık gösterir. Bu yapılar antijenik özellik gösterdikleri için kan transfüzyonları sırasında immun yanıta neden olurlar. Kan gruplarının varlığını ilk olarak 1901 yılında Karl Landsteiner göstermiş ve bu keşfi ile 1930 yılında Nobel bilim ödülünü almıştır. Günümüze dek yapılmış moleküler araştırmalar en

Kök Hücreler Hakkında Bilgi

resim Kök Hücreler Hakkında Bilgi KÖK HÜCRELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1) BÖLÜNEBİLME (DİVİDE) 2) KENDİNİ YENİLEME (SELF-REGENERATİON) 3) DÖNÜŞEBİLME (DİFFERENTİATİON) Niche = niş : Kök hücrelerin bir arada bulunduğu, kök hücrelerin birbirleri ile etkileşimini (yenilenme ve farklılaşması) ve geleceğini belirleyen mikroçevredir. 1) TOTİPOTENT: Bütün vücudun tüm organ ve dokularına dönüşebilmesi anlamına gelir. Bu hücreler plasenta ve amnios

Sağlıkta ve Hastalıkta Solunumsal Düzenlemeler

resim Sağlıkta ve Hastalıkta Solunumsal Düzenlemeler Egzersiz ve solunumsal düzenlemeler: Egzersiz sırasında kardiyo vasküler sistem, solunum sistemi ve kas-iskelet sistemi birlikte çalışır. Egzersiz sırasındaki ventilasyon değişimi: Kan akımı 5.5/dk’ dan 25-30 L/dk’ ya yükselir. Akciğerlere gelen kandaki PO2 40 mmHg’ nın altına indiğinde alveol-kapiller basınç farkı artar ve daha fazla oksijen kana geçer. Kandan uzaklaştırılan CO2

Alveollerden Kana Gaz Taşınması

resim Alveollerden Kana Gaz Taşınması Gazların difüzyonu Solunum fizyolojisi ile ilgili gazların serbest hareketine difüzyon denir. Aynı olay vücut doku ve sıvılarında erimiş olan gazlar için geçerlidir. Difüzyon için gerekli enerji moleküllerin kinetik enerjisinden kaynaklanır. Gazlar bulundukları alanı kaplamaya çalışırlar. Vücut sıvılarında ve dokularında gazların difüzyonu yüksek konsantrasyondan düşüğe doğrudur. Net difüzyonu belirleyen gazın her iki

Akciğerde Ventilasyon Perfüzyon Oranları

resim Akciğerde Ventilasyon Perfüzyon Oranları Akciğer dolaşımı: Pulmoner arter ve büyük dallarının duvarı, aort duvarına göre daha incedir. Pulmoner arteriyoller de sistemik arteriyollere göre daha az düz kas içerirler Kapiller yatak ise oldukça iyi gelişmiştir. Pulmoner damar sistemi genişleyebilen ve düşük basınçlı bir sistemdir. Pulmoner arter basıncı 24/9 mmHg olup ortalama basınç 15 mmHg’ dır. Akciğer

Akciğer Kompliyansını Belirleyen Faktörler ve Alveollerin Yüzey Gerilimi

resim Akciğer Kompliyansını Belirleyen Faktörler ve Alveollerin Yüzey Gerilimi Kompliyans : Yeterli ventilasyon için hem akciğerlerin, hem de toraksın elastik özelliklerini yenmek gerekir. Transpulmoner basınçta her birim basınç artışının neden olduğu volüm artışına kompliyans denir. Kompliyans ölçümleri toraks ve akciğerler için ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. Normal erişkin bir insanda toplam kompliyans 200 ml/cmH2O dur. Bunun

Solunum Kontrolu Fizyolojisi Hakkında Bilgi

resim Solunum Kontrolu Fizyolojisi Hakkında Bilgi Solunumun düzenlenmesi: Diyafram ve interkostal kaslar motor sinirlerle uyarılmadan kasılmazlar. Spontan solunum; solunum kaslarını innerve eden nöronların ritmik boşalımı meydana gelir. Beyinden kaynaklanan ve kendiliğinden gelişen ritmik boşalımlar ile arteriyel PO2, PCO2 ve H+ düzeylerindeki değişmelerle düzenlenir. Solunumun sinirsel denetimi, İstemli denetim(Serebral korteks)  ve Otomatik denetim (Pons ve medulla oblangata)

Santral ve Periferik Kemoreseptörlerin Solunumdaki Rolü

resim Santral ve Periferik Kemoreseptörlerin Solunumdaki Rolü Solunumun kimyasal kontrolu : Arteriyel kan PCO2 veya H+ düzeyindeki artış veya PO2’ deki azalma medulla oblangatadaki solunum nöronlarının etkinliğini arttırır (İnspirasyonu uyarır). Aksi yöndeki değişiklikler ise inhibitör etki yapar (İnspirasyonu baskılar). Kemoreseptörler Kan kimyasındaki değişikliklere duyarlı olan hücre gruplardır. Santral: Medulla oblangata Periferal reseptörler : Glomus karotikum (glossofaringeal

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Hakkında Bilgi

resim Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Hakkında Bilgi Akciğerlerin işlevlerini değerlendirmek amacıyla yapılır. 1) Tanı amaçlı: Nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı gibi şikayetlerle başvuran hastalalara muayene ve laboratuvar bulgularına ek olarak istenebilir 2) Hastalıkların ve tedavinin izlemi amacıyla 3) Akciğer hastalığı olma riski olan kişilerin taranması: Sigara içenler, Riskli işlerde çalışanlar, Ameliyat öncesi

Ventilasyon ve Akciğer Mekaniği Hakkında Bilgi

resim Ventilasyon ve Akciğer Mekaniği Hakkında Bilgi Akciğerlerin göğüs duvarıyla ilişkisi Akciğerlerle toraks duvarı arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Akciğerler 2 katlı ince bir zarla (plevra) kaplıdır. Akciğerlere yapışık zar: Viseral plevra. Göğüs kafesinin iç tarafını örten zar: Pariyetal plevra. İki taraftaki akciğer ve plevra keseleri birbirinden bağımsızdır. Plevra sıvısı İki plevra zarı arasında plevra sıvısı bulunur.